hero

Η εταιρεία

 

Company

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η NEOTEX επιβραβεύει τους εργαζόμενούς της για ακόμα μια χρονιά

Νοέμβριος 2023

Σε άλλη μία ιδιαίτερα κομβική χρονιά για τη NEOTEX η συνεισφορά των ανθρώπων της ήταν καταλυτική, καθώς όλοι οι εργαζόμενοι αγκάλιασαν και στήριξαν το όραμα και τη στρατηγική της διοίκησης της εταιρείας, που οδήγησαν σε εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα.  
 
Η Διοίκηση της εταιρείας, παραμένοντας πιστή στην φιλοσοφία της για ενα περιβάλλον αξιοκρατίας όπου η προσπάθεια ανταμείβεται, επιβραβεύει τους εργαζομένους της NEOTEX  για ακόμα μία χρονιά με διανομή μέρους των κερδών, αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αφοσίωση τους στο όραμα και τους στόχους της εταιρείας.


 

Η ΝΕΟΤΕΧ δίπλα στους πληγέντες της Θεσσαλίας

Οκτώβριος 2023

Η NEOTEX στέκεται αρωγός και  στηρίζει έμπρακτα τους συνανθρώπους μας, που δοκιμάζονται από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία -από τις πρώτες κιόλας μέρες της θεομηνίας- απέστειλε δωρεάν προϊόντα (ακρυλικές βαφές καθώς και χρώμα Neotherm AC, κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους με υψηλά ποσοστά υγρασίας) στο Δήμο Παλαμά, ώστε να συνδράμει στην κάλυψη των αναγκών των πληγέντων από τα ακραία καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ημερών.

Η ΝΕΟΤΕΧ υποστηρίζει έμπρακτα και με συνέπεια, μέσω του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ιδρύματα και τοπικές κοινωνίες στη χώρα μας. 

Προσφορά στην Ελλάδα

Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της ΝΕΟΤΕΧ στη ΒΙΠΕ Μάνδρας Αττικής Εφαρμογή του Silatex Super στο νοτιοανατολικότερο άκρο της Ελλάδας, το νησί της Ρω

 
Η ΝΕΟΤΕΧ, για περισσότερο από μισό αιώνα, αναγνωρίζει τη σχέση αμοιβαίας ωφέλειας μεταξύ κοινωνίας και επιχείρησης. Εξάλλου, η έμπρακτη συμβολή στην κοινωνική ευημερία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οράματος των μετόχων της.


ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

 
 • Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας

 • Εκδηλώσεις για τα παιδιά του προσωπικού

 • Ετήσιες εκδηλώσεις και βραβεύσεις προσωπικού

 • Στελέχωση νέων θέσεων εργασίας, με προτεραιότητα σε τεχνολογικές και οικονομικές ειδικότητες αποτρέποντας τη μετανάστευση κι άλλων άξιων Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό

 • Διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων μέσω σεμιναρίων για απόκτηση ή βελτίωση δεξιοτήτων

 • Παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από φύλο, εθνική καταγωγή

 • Εφαρμογή πολιτικής για συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 
 • Προώθηση των μη ανακυκλώσιμων αποβλήτων σε εξουσιοδοτημένους για το σκοπό αυτό φορείς

 • Ορθολογική και αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων

 • Εφαρμογή συστημάτων ανακύκλωσης

 • Υπερδιπλασιασμό των κονδυλίων για έρευνα και ανάπτυξη (R&D) με αποτέλεσμα την ανάπτυξη νέων εξαγώγιμων προϊόντων φιλικών στο περιβάλλον και τον χρήστη, (όπως τη νέα σειρά προϊόντων του συστήματος N-Thermon)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 • Αγορές προϊόντων από τοπικούς προμηθευτές και υποκατάσταση αρκετών εισαγομένων με ιδιοπαραγόμενα προϊόντα
 • Δωρεές και Χορηγίες σε χρήμα ή προϊόντα στην τοπική κοινότητα
 • Ενίσχυση της συνεργασίας με την εγχώρια πανεπιστημιακή κοινότητα
 • Στρατηγική ενίσχυσης των εξαγωγών, με αποτέλεσμα την εισροή συναλλάγματος από την είσοδο των προϊόντων μας σε νέες αγορές του εξωτερικού και την αύξηση των μεριδίων μας στις χώρες που έχουμε εισέλθει τα τελευταία χρόνια
 • Προώθηση της ιστορίας, της φυσικής ομορφιάς και τοπικών μας προϊόντων ως πρεσβευτές του ελληνικού τουρισμού σε κάθε ταξίδι εξαγωγών ή όποτε φιλοξενούμε συνεργάτες από το εξωτερικό
 • Προβολή της Ελλάδας που δουλεύει μεθοδικά, διαπραγματεύεται και είναι συνεπής στις συναλλαγές της χάρη στην ενδυνάμωση των μακροχρόνιων συνεργασιών με προμηθευτές και πελάτες του εξωτερικού

ΑΓΟΡΑ

 
 • Διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει η επιχείρηση μέσω συστημάτων πιστοποίησης ISO
 • Διαδικασίες διαχείρισης παραπόνων, καθώς και μέτρησης, αριθμού κα τύπου αυτών
 • Διασφάλιση διαφάνειας κατά τη διενέργεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 • Εξυπηρέτηση των πελατών μετά την πώληση με πλήρες οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης
 • Πλήρης ενημέρωση, σήμανση και πιστοποίηση των προϊόντων τα οποία διαθέτουμε
 • Νέες επενδύσεις σε μηχανολογικό και αποθηκευτικό εξοπλισμό

Προσφορά στην Ελλάδα

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της NEOTEX ΑΕΒΕ κ. Αλέξανδρος Κατραούζος
Η ΝΕΟΤΕΧ, για περισσότερο από μισό αιώνα, αναγνωρίζει τη σχέση αμοιβαίας ωφέλειας μεταξύ κοινωνίας και επιχείρησης. Εξάλλου, η έμπρακτη συμβολή στην κοινωνική ευημερία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οράματος των μετόχων της.

Καθώς η εταιρεία, παρά τη δυσμενή συγκυρία, συνεχίζει να αναπτύσσεται, η προστιθέμενη αξία της ΝΕΟΤΕΧ προς την πατρίδα όχι μόνο μεγαλώνει αλλά και καθίσταται ακόμη πιο σημαντική χάρη σε:
 

 • Υπερδιπλασιασμό των κονδυλίων για έρευνα και ανάπτυξη (R&D)
 • Υποκατάσταση αρκετών εισαγομένων με ιδιοπαραγόμενα προϊόντα
 • Ανάπτυξη νέων εξαγώγιμων προϊόντων φιλικών στο περιβάλλον και τον χρήστη, όπως τη νέα σειρά θερμο-υγρομονωτικών συστημάτων Deplast, Νeotherm, Neoroof, Silatex Reflect
 • Ενίσχυση της συνεργασίας με την εγχώρια πανεπιστημιακή κοινότητα
 • Δρομολόγηση νέων επενδύσεων σε μηχανολογικό και αποθηκευτικό εξοπλισμό
 • Περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών, χάρη στην είσοδο των προϊόντων μας, σε νέες αγορές του εξωτερικού και την αύξηση των μεριδίων μας στις χώρες που έχουμε εισέλθει τα τελευταία χρόνια.
 • Προώθηση της ιστορίας, της φυσικής ομορφιάς και τοπικών μας προϊόντων ως πρεσβευτές του ελληνικού τουρισμού σε κάθε ταξίδι εξαγωγών ή όποτε φιλοξενούμε συνεργάτες από το εξωτερικό
 • Προβολή της Ελλάδας που δουλεύει μεθοδικά, διαπραγματεύεται και είναι συνεπής στις συναλλαγές της χάρη στην ενδυνάμωση των μακροχρόνιων συνεργασιών με προμηθευτές του εξωτερικού

Όλες οι αναπτυξιακές θετικές ενέργειες συνοδεύονται από το πιο κρίσιμο συστατικό επιτυχίας, τον ανθρώπινο παράγοντα. Σε μια περίοδο έξαρσης της ανεργίας, εμείς
 

 • στελεχώνουμε νέες θέσεις με προτεραιότητα σε τεχνολογικές και οικονομικές ειδικότητες αποτρέποντας τη μετανάστευση κι άλλων άξιων Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό
 • απορροφούμε ικανό και έμπειρο προσωπικό που βγαίνει στην αγορά εργασίας μετά από μαζικές απολύσεις επιχειρήσεων σε διάφορους κλάδους
 • ενθαρρύνουμε τη διαρκή εκπαίδευση των παλαιότερων εργαζομένων μας μέσω σεμιναρίων

Στη ΝΕΟΤΕΧ αισθανόμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε έμπρακτα στην εθνική μας ανάκαμψη!

Αλέξανδρος Κατραούζος
Διευθύνων Σύμβουλος

 

Το Χαμόγελο του Παιδιού2015

2020

2022
 

Πολιτική για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης