hero

Ευκαιρίες Καριέρας

 

Company

Ευκαιρίες Καριέρας

Νέες Θέσεις Εργασίας

Η ΝΕΟΤΕΧ ΑΕΒΕ ηγέτιδα εταιρεία παραγωγής και εμπορίας υψηλής ποιότητας ειδικών δομικών υλικών με έδρα στη Μάνδρα Αττικής αναζητά να προσλάβει για τη στελέχωση του λογιστηρίου: 

ΛΟΓΙΣΤΗ

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής - Χρηματοοικονομικής ή Οικονομικής Κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5-7 ετών σε λογιστήριο, σε μηχανογραφημένο περιβάλλον με διπλογραφικό σύστημα
 • Γνώση όλου του πακέτου τήρησης και ενημέρωσης διπλογραφικών βιβλίων (ΑΕ) καθώς και των Φορολογικών, Ασφαλιστικών υποχρεώσεων
 • Γνώση διαδικασιών εισαγωγών (τρίτες χώρες & ενδοκοινοτικές)
 • Γνώση σε θέματα διαχείρισης μισθοδοσίας (μισθοδοσία, ΑΠΔ), διαδικασιών και δηλωτικών εντύπων ΕΡΓΑΝΗ
 • Καλή γνώση φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων
 • Άριστη γνώση MS Office και ειδικότερα MS Excel καθώς και χρήση προγραμμάτων ERP
 • Γνώση προγράμματος SOFTONE θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 •  Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή Α΄ ή  Β΄ τάξης
 • Ικανότητα τήρησης προθεσμιών
 • Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

 Η εταιρεία προσφέρει:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα
 
Αποστολή βιογραφικών άμεσα στο hr@neotex.gr
 
Η ΝΕΟΤΕΧ ΑΕΒΕ ηγέτιδα εταιρεία παραγωγής και εμπορίας υψηλής ποιότητος ειδικών δομικών υλικών αναζητά να προσλάβει:

Τεχνικό Συντηρήσεων
Για το τμήμα Υποδομών

Κύριες αρμοδιότητες:
 • Διενέργεια εργασιών τακτικής/περιοδικής συντήρησης του εξοπλισμού
 • Αποκατάσταση βλαβών
 • Επιθεώρηση εξοπλισμού
 • Επικοινωνία με εξωτερικούς συνεργάτες
 • Καταχώρηση στοιχείων σε πληροφοριακό σύστημα

Απαραίτητα προσόντα: 
 • Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΙΕΚ κατάλληλης ειδικότητας
 • Προϋπηρεσία 3 χρόνια σε ανάλογη θέση
 • Καλή γνώση ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού σχεδίου
 • Γνώση χρήσης Η/Υ και πληροφοριακών συστημάτων
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα και ομαδικό πνεύμα

Η Εταιρεία προσφέρει 
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστα οργανωμένο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών άμεσα στο hr@neotex.gr

 
 
NEOTEX S.A. is one of the leading manufacturers in the fields of Liquid Waterproofing, Resinous Flooring, Energy Saving and Repairing solutions.
We're seeking to hire an Export Assistant to join our Exports Department, based in Mandra, Attica. The candidate will be responsible for assisting our Export Area Managers in their day-to-day business operations.

Candidate Profile:
 • At least 5 years overall experience and at least 1-3 years of experience within an Export Department
 • Experience in the field of Construction materials will be considered a plus
 • University degree, preferably of a technical, or business-oriented related field
 • Excellent Knowledge of MS Office
 • Excellent knowledge of English
 • Very good command of Spanish or French will be considered a plus
 • Ability to travel abroad

Personal Attributes:
 • Excellent communication, interpersonal and networking skills
 • Self-motivated, able to function autonomously when required
 • Results-orientated, capable of meeting project deadlines
 • Ability to exercise strong attention to detail
 • High organizational, multitasking, and analytical skills
 • Technologically savvy and resourceful

Key responsibilities:
 • To support the Export Sales Department in day-to-day business
 • To assist Export Area Managers in serving existing customers
 • To coordinate the different departments involved in the delivery of new orders
 • To conduct market research in target markets, existing and potential
 • To prepare sales reports

The company offers:
 • Competitive salary
 • Excellent working environment
 • Opportunities for training and development in a dynamically changing environment
 
H NEOTEX Α.Ε.Β.Ε., ηγέτιδα εταιρεία στο χώρο των ειδικών δομικών υλικών
αναζητεί για το εργοστάσιο της στην Μάνδρα Αττικής
Βοηθό Χημείου Παραγωγής
 
Κύριες αρμοδιότητες:
 • Εκτέλεση και καταγραφή Ποιοτικού Ελέγχου Παραγωγής
 • Παραγωγή μικρών ποσοτήτων ειδικών αποχρώσεων
 • Τήρηση και αναβάθμιση του αρχείου των ετικετών της Παραγωγής
 • Έλεγχος αποθεμάτων πρώτων υλών και συσκευασιών
 
Απαραίτητα προσόντα: 
 • Πτυχίο Τεχνολόγου Χημικού ή συναφούς ειδικότητας
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανικό περιβάλλον
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα & μεθοδικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα, προσαρμοστικότητα, ευελιξία, τάση προς επιτεύγματα, δέσμευση στα αποτελέσματα
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (Ms Office, ERP κ.α)
 
Η Εταιρεία προσφέρει 
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Εταιρικό κινητό τηλέφωνο
 • Mπόνους αξιολόγησης
 • Άριστα οργανωμένο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό στο hr@neotex.gr
 
 
Η ΝΕΟΤΕΧ ΑΕΒΕ ηγέτιδα εταιρεία παραγωγής και εμπορίας υψηλής ποιότητάς ειδικών δομικών υλικών αναζητά να προσλάβει:

ΤΕΧΝΙΚΟ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Κύριες αρμοδιότητες: 
 • Τεχνική υποστήριξη Η/Υ Windows(hardware και software)
 • Τεχνική υποστήριξη δικτύων
 • Τεχνική υποστήριξη mobile συσκευών(tablets, κινητά τηλ. κ.α.)
 • Υποστήριξη εξοπλισμού γραφείου (εκτυπωτές, φαξ, τηλεδιάσκεψης κλπ) 
 • Βασική διαχείριση Windows Servers
 • Υποστήριξη υπηρεσιών email, Microsoft 365 κ.α

Απαραίτητα προσόντα: 
 • Ηλικία μέχρι 30 ετών
 • Πτυχίο οποιασδήποτε σχολής με τεχνική κατεύθυνση στην Πληροφορική
 • Προϋπηρεσία έως 3 χρόνια σε ανάλογη θέση
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Γνώση εφαρμογών γραφείου MS Office
 • Καλή γνώση Λ/Σ Windows και δικτύων
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα και ομαδικό πνεύμα
 
 Η Εταιρεία προσφέρει:  
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστα οργανωμένο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης
 
Αποστολή βιογραφικών άμεσα στο hr@neotex.gr
 
 
NEOTEX S.A. is one of the leading manufacturers in the fields of Liquid Waterproofing, Resinous Flooring, Energy Saving and Repairing solutions.
We're seeking for an experienced Buyer to join our Purchasing Department and assist the senior management. The incumbent will be responsible for purchasing agreements (negotiation in prices, quantities, discounts, payment terms etc) in accordance with the organization's needs and policy.
 
Candidate Profile:
 • At least 2 years of experience in Direct Procurement as a Purchaser/Buyer or equivalent position.    
 • Preferably Business or/and Polytechnic studies
 • Excellent Knowledge of MS Office
 • Fluency in English
 
Personal Attributes:
 • Strong and confident negotiator able to negotiate at all levels
 • Analytical and problem solving abilities
 • Understanding of a team’s dynamics
 • Communication, interpersonal and networking skills
 • Self-motivated, able to function autonomously when required
 • Results-orientated, capable of meeting project deadlines
 • Accustomed with numbers & data, exporting meaningful information from them
 
Key responsibilities:  
 • Constant negotiation and contribution to the commercial terms and contract conditions
 • Researching of potential suppliers
 • Suppliers’ evaluation on a regular basis, according to company’s required standards and contract terms
 • Develop a supplier management program with key suppliers, including performance goals and improvement initiatives
 • Monitor and improve productivity and efficiency of processes
 • Planning and developing merchandising strategies  
 • Use of best practices, proactively identifying supply base issues to minimize risk, protect continuity of supply, and utilize emerging opportunities
 
 
H NEOTEX Α.Ε.Β.Ε., ηγέτιδα εταιρεία στο χώρο των ειδικών δομικών υλικών
αναζητεί για το εργοστάσιο της στην Μάνδρα  Αττικής
Υπεύθυνο Παραγωγής Απογευματινής Βάρδιας
 
Κύριες αρμοδιότητες:
 • Εκτέλεση του ημερησίου προγράμματος της βάρδιας
 • Οργάνωση και διοίκηση προσωπικού παραγωγής
 • Καθημερινή ενημέρωση ERP για τα πεπραγμένα της παραγωγής
 • Ποιοτικός έλεγχος παραγομένων βάρδιας
 
Απαραίτητα προσόντα: 
 • Πτυχίο Χημικού/Χημικού Μηχανικού ή συναφούς ειδικότητας
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη ή παρόμοια θέση στον κλάδο μονωτικών ή/και χρωμάτων
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα & μεθοδικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα, προσαρμοστικότητα, ευελιξία, τάση προς επιτεύγματα, δέσμευση στα αποτελέσματα
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (Ms Office, ERP κ.α)
 
Η Εταιρεία προσφέρει 
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Εταιρικό αυτοκίνητο, φορητό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο.
 • Άριστα οργανωμένο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό στο hr@neotex.gr
 
 
Η ΝΕΟΤΕΧ ΑΕΒΕ, ηγέτιδα εταιρεία παραγωγής και εμπορίας υψηλής ποιότητας ειδικών δομικών υλικών, αναζητά να προσλάβει:

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
με έδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κύριες αρμοδιότητες:
 
 • Τεχνική υποστήριξη σε πελάτες δικτύου, συνεργεία εφαρμογών, μηχανικούς, τεχνικές εταιρείες, μελετητικά γραφεία
 • Ολοκληρωμένη υποστήριξη έργων πελατείας: επιλογή και διάθεση υλικών, διασφάλιση σωστής και έγκαιρης υλοποίησης
 • Παρακολούθηση αγοράς και αναζήτηση νέων έργων καθώς και νέων συνεργατών (άμεσων ή έμμεσων πελατών)
 • Προώθηση προϊόντων μέσω παρουσιάσεων, δειγματισμών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Απαραίτητα προσόντα: 
 
 • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία στις πωλήσεις, ιδανικά στον κλάδο δομικών υλικών.
 • Άριστη γνώση αγγλικών (επιθυμητό επίπεδο Proficiency / C2)
 • Πολύ καλή χρήση Η/Υ, MS Office
 • Δυνατότητα πραγματοποίησης ταξιδίων
 • Ισχυρές επικοινωνιακές, διαπραγματευτικές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Ικανότητα αυτόνομης λειτουργίας και πρόληψης/επίλυσης προβλημάτων
 • Προθυμία και ομαδικό πνεύμα
 
Η Εταιρεία προσφέρει:  
 
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό και laptop
 • Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης
 • Εξελισσόμενο, δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο hr@neotex.gr
 
 
 
H NEOTEX Α.Ε.Β.Ε., ηγέτιδα εταιρεία στο χώρο των ειδικών δομικών υλικών
αναζητεί για το εργοστάσιο της στην Μάνδρα  Αττικής
Εργάτες Παραγωγής
 
Κύριες αρμοδιότητες:
 • Εκτέλεση του προγράμματος Παραγωγής - συσκευασίας
 • Εργασία σε δύο βάρδιες
 • Τήρηση ευταξίας στο χώρο εργασίας
 
Απαραίτητα προσόντα: 
 • Απόφοιτος Μέσης εκπαίδευσης
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανικό περιβάλλον επιθυμητή
 • Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα & μεθοδικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα, προσαρμοστικότητα, ευελιξία, τάση προς επιτεύγματα, δέσμευση στα αποτελέσματα
 
Η Εταιρεία προσφέρει 
 • Αποδοχές αναλόγως προσόντων
 • Ετήσιο Mπόνους αξιολόγησης
 • Άριστα οργανωμένο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης
 
Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 6981114419 ή αποστείλετε το βιογραφικό σας στο hr@neotex.gr
 
 
Η ΝΕΟΤΕΧ ΑΕΒΕ ηγέτιδα εταιρεία παραγωγής και εμπορίας υψηλής ποιότητας ειδικών δομικών υλικών αναζητά να προσλάβει:
ΥΠΕΥΘΥΝΟ Ανθρώπινου Δυναμικού / HR Manager
 
Κύριες αρμοδιότητες: 
 • Ανάπτυξη και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας
 • Σχεδιασμός, οργάνωση και έλεγχος των δραστηριοτήτων του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Επίβλεψη των διαδικασιών πρόσληψης της εταιρείας
 • Σχεδιασμός και διαχείριση του προϋπολογισμού μισθοδοσίας της εταιρείας, καθώς και των επιπλέον παροχών & αμοιβών
 • Επίβλεψη όλων των διαδικασιών εκπαίδευσης & εξέλιξης του προσωπικού
 
Απαραίτητα προσόντα: 
 • Εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον 5 ετών, σε αντίστοιχη θέση
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) ή σε συναφές αντικείμενο. Τυχόν κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου στο HR θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
 • Άριστη γνώση αγγλικών, πολύ καλή γνώση χειρισμού πληροφοριακών συστημάτων (ERP) & εφαρμογών του MS Office (πχ Teams)
 • Καλή γνώση του Εργατικού Δικαίου
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα και ομαδικό πνεύμα
 
Η Εταιρεία προσφέρει:  
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Ευκαιρίες εξέλιξης & συνεχή εκπαίδευση
 • Επιπρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση
 • Ι.Χ. αυτοκίνητο, laptop, κινητό τηλέφωνο
 • Άριστα οργανωμένο, σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 
Αποστολή βιογραφικών στο hr@neotex.gr
Ευκαιρίες Καριέρας

 
ΦΟΡΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

(*) Ονοματεπώνυμο:

Διεύθυνση Κατοικίας:

(*) Τηλ. Επικοινωνίας:

(*) Κινητό:

(*) Επάγγελμα:

(*) Θέση που σας ενδιαφέρει:

Επισυνάψτε το βιογραφικό σας :

Ως μέρος της ανάπτυξής μας και σύμφωνα με το GDPR της ΕΕ, ανατρέξτε στην ενημερωμένη μας Πολιτική Απορρήτου.

Παρακαλούμε αντιγράψτε τους χαρακτήρες όπως εμφανίζονται στην παρακάτω εικόνα (τα κεφαλαία και τα μικρά γράμματα πρέπει να αποτυπώνονται)